Καθημερινές καταστάσεις απαιτούν αποφάσεις με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να μην είναι σε θέση να μπορούν να νιώσουν τη βεβαιότητα που επιθυμούν. Τα αποτελέσματα αυτής της συγκυρίας είναι δύο:
(i) ότι η λήψη της απόφασης μπορεί να καθυστερεί και οι καταστάσεις προλαβαίνουν τον άνθρωπο, που στο τέλος μένει να αμφιταλαντεύεται
(ii) αν την απόφαση δεν την πιστεύει ο ίδιο ο άνθρωπος, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να επηρεάζεται από απόψεις / γνώμες άλλων και να αλλάζει την απόφαση εύκολα και γρήγορα. Ακόμα χειρότερα δε, οι συχνές αλλαγές και μετατοπίσεις στις αποφάσεις να οδηγούν στην απώλεια αξιοπιστίας

Το theYmodelTM είναι μια τρίπτυχη μεθοδολογία η οποία λειτουργεί ως ένας δομημένος τρόπος σκέψης εκτίμησης και αξιολόγησης.

Ο σκοπός που εξυπηρετεί το theYmodelTM είναι να μπορεί κάποιος γρήγορα και με απλά, ξεκάθαρα βήματα να είναι σε θέσει να αξιολογεί μία κατάσταση, ώστε να ενθαρρύνεται η λήψη της απόφασης.

Με το φιλτράρισμα της πληροφορίας καθώς και την διαδικασία της αξιολόγησης, ο άνθρωπος είναι σε θέση να λάβει την απόφαση του, με βάση την επικρατούσα κατάσταση και τα δεδομένα στη συγκεκριμένη στιγμή.


Επικοινωνήστε μαζί μας για να μιλήσουμε περισσότερο για το theYmodel

Οι μεθοδολογίες μας

[sp_wpcarousel id=”1567″]